TEOPAST

корпорация за индустриални метални покрития

Горещо дъгово поцинковане

 

argaiv1551

Антикорозионни покрития чрез Zn повърхностна метализация с дебелина от 20 - 200 микрона на едро габаритни, конструктивни детайли и съоражения, без ограничения в размерите като: Ферми, метални конструкции, цистерни, оградни пана, жерета и т.н.

Метални напластявания и покрития върху пластмаси и неелектропроводими материали.

 

           

Copyright © 2012 teopastbg.com. All Rights Reserved.